Valt u wel eens?

19-12-2016

Valt u wel eens? Collega Erwin Boxman vertelt u meer!

 

Mijn naam is Erwin Boxman, Fysiotherapeut bij Rubroek fysiotherapie en werkzaam op verschillende locaties van de stichting Middin, waar bewoners met verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperkingen gehuisvest worden. Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking als gevolg van ouderdom worden door Rubroek behandeld.

 

In de maanden september en oktober heb ik de cursus valpreventie, advies en training mogen volgen in Utrecht. Deze cursus bestond uit 4 dagen waarin praktijk en theorie elkaar afwisselen. Ik ben deze cursus gaan volgen naar aanleiding van de berichten over een toename van het aantal valincidenten bij 65 +.  Zie bijvoorbeeld deze link uit de Trouw van 31 oktober.

 

Vanuit de media en mijn eigen werkervaring zien we dat valincidenten steeds vaker voorkomen. Dit heeft mij geprikkeld om de cursus te gaan volgen. Met de opgedane kennis en ervaring ben ik nu beter in staat om valincidenten tegen te gaan door het valrisico in kaart te brengen, indien nodig valtechnieken aan te leren en advies en training te kunnen geven aan zowel de cliënten als verzorgenden.

 

Ik heb veel geleerd van deze cursus en ik hoop dat ik met de opgedane kennis en kunde in de nabije toekomst mensen kan helpen door het valrisico omlaag te brengen om zo alle gevolgen van een onverwachte val te kunnen besparen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Erwin Boxman