Gezond oud worden

02-02-2017

Op woensdag 12 oktober 2016 hebben Maria en Ineke deelgenomen aan een kwaliteitsconferentie georganiseerd vanuit de beroepsgroep voor fysiotherapeuten.

 

Er werd stilgestaan bij het proces van ouder worden in de huidige tijd vergeleken met het ouder worden 50 jaar geleden. Er werd gewezen op de veranderingen in levensstijl en de noodzaak om mensen ervan te overtuigen dat een actieve gezonde levensstijl van levensbelang kan zijn. Chronische klachten, zoals artrose of hart en vaatziekten, kunnen mogelijk voorkomen of gunstig beïnvloed worden.

 

Door de vergrijzing ziet men een gigantische kostenstijging in de gezondheidszorg. En om dit kostenplaatje gunstig te beïnvloeden zal juist het stimuleren van een actieve levensstijl  kostenbesparend werken. De fysiotherapeut van nu speelt hierin een belangrijke rol als coach die ouderen leert om te gaan met chronische klachten zodat zij beter kunnen functioneren op een kwalitatief hoger niveau. De ouderen van nu met al hun chronische klachten zullen gezonder worden en zich geen "patiënt" meer voelen.