Succesvolle visitatie en effectiviteitsscan

29-06-2017

Rubroek staat voor kwalitatieve hoogwaardige zorg. Om deze te borgen laten wij deze bewust extern toetsen. Het houdt ons scherp en zet, daar waar nodig, de puntjes op i. Sommige zorgverzekeraars waarderen deze externe toetsing. Helaas hanteren de zorgverzekeraars verschillende manieren van kwaliteitstoetsing. Omdat wij overtuigd zijn van ons professionele handelen kiezen wij ervoor om ons op alle mogelijke manieren te laten toetsen. Woensdag 28 juni heeft er een effectiviteitsscan (voor o.a. CZ en VGZ) en een visitatie voor het KNGF-plusprogramma (voor o.a. Achmea) plaatsgevonden. Beiden zijn zeer succesvol verlopen! Wij willen daarom onze medewerkers feliciteren met het behaalde resultaat en bedanken voor hun inzet!