Start cursus In Balans 18 april 2018!

26-03-2018 - Rubroek fysiotherapie

“Ouderdom komt met gebreken” is een gezegde die
vaak gebruikt wordt door ouderen.

Het is bekend dat bij het ouder worden de spieren afnemen in kracht en dat de gewrichten stijf worden. Het opstaan en het lopen gaat minder soepel en er treden balansproblemen op tijdens het gaan. Ouderen voelen zich onzeker tijdens het bewegen en valrisico neemt toe. Herkent u dit probleem? Dan is de cursus In Balans iets voor U!

In Balans is een beweegprogramma gericht op het voorkomen van vallen bij ouderen. De cursus bestaat uit twee voorlichtingsbijeenkomsten over risicofactoren van het vallen en een beweegprogramma van twee bijeenkomsten per week gedurende tien weken. Er wordt onder professionele begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut gewerkt aan uw spierkracht, algehele conditie, balans en loopvaardigheid. Voordat u met de cursus gaat beginnen wordt eerst uw valrisico in kaart gebracht. Bij de start van de cursus ontvangt u een cursusboek waarin alle oefeningen en tips staan beschreven. De bijeenkomsten worden in groepsverband gegeven waarbij de oefenstof afgestemd wordt op uw eigen niveau. Door bewustwording van de risicofactoren, de verbetering van de balans, mobiliteit, algehele conditie en toename van het zelfvertrouwen zullen valongevallen voorkomen worden.

Wilt u zich inschrijven of heeft u vragen over de cursus in balans dan kunt u contact opnemen met de praktijk of loop gerust even binnen!