Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam.

13-10-2020

Rubroek Fysiotherapie is aangesloten bij het Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam (ECNR). In dit netwerk zijn verschillende disciplines aangesloten om de zorg te bieden die nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen herstellen van het CVA in uw woon- of werkomgeving. Een cerebro vasculair accident (CVA) wordt ook vaak een beroerte genoemd. Het ontstaat door een afsluiting door een bloedpropje of een bloeding in de hersenen, waardoor de functie van het betreffende hersengebied uitvalt. In de eerste periode zal een groot gedeelte van deze uitval herstellen, maar helaas kunnen er ook restverschijnselen blijven. Hoe erg de restverschijnselen zijn en van welke restverschijnselen er sprake is verschilt van persoon tot persoon.

 

Wij kunnen u in de thuissituatie of in de praktijk begeleiden bij het herstel na een CVA of helpen u omgaan met restverschijnselen. Indien nodig vragen wij hulp van collega’s van de ergotherapie, logopedie of bijvoorbeeld de diëtetiek. Hiervoor werken wij nauw samen met vaste contactpersonen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk of de site van het ECNR raadplegen: www.1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl