Online congres Chronisch Zorgnet

13-10-2020

Online congres Chronisch Zorgnet,

Het Chronisch Zorgnet congres dat eigenlijk gepland stond in Maart is alsnog doorgegaan in een online variant. Op deze manier wordt de kennis en de kunde van de therapeuten weer optimaal aangevuld.

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2750 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma, hartaandoeningen en sinds kort ook Corona.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

 Paulien Wildhagen heeft het congres vanuit huis gevolgd waarbij er een breed scala aan onderwerpen langs kwamen. Motiverende gedragsvoering, stoppen met roken, COPD, hartfalen en ketenzorg waren o.a. de onderwerpen.