Claudicationet

Patiënten met 'etalagebenen' kunnen ten gevolge van de vernauwde of afgesloten slagaders in hun benen maar een beperkte afstand lopen omdat ze veel pijn ervaren en daardoor even moeten stoppen met lopen. Rubroek Fysiotherapie is aangesloten bij een regionaal Netwerk LoopTherapie. Bij het netwerk begeleiden fysiotherapeuten patiënten met perifeer arterieel vaatlijden bij het 'door de pijn heen lopen'.
 
Looptherapie komt erop neer dat de patiënt op het moment dat hij pijn krijgt bij het lopen niet stopt, maar doorloopt totdat het echt niet meer gaat. Door dit minimaal drie maal per dag te herhalen, traint de patiënt om de loopafstand te vergroten. De begeleiding van een fysiotherapeut helpt patiënten om 'door de pijn heen te lopen'. Zo is de loopafstand in sommige gevallen aanzienlijk te vergroten en kan een interventie
('dotter'procedure of operatie) worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. 
 
 
Meer informatie over Claudicationet vindt u op www.claudicationet.nl.