Keypoint Netwerk

Het keypoint Neurorevalidatie Netwerk is een netwerk gericht op het delen van kennis en ontwikkelingen binnen de neurorevalidatie. Onder neurorevalidatie wordt verstaan het revalideren van patienten die een hersenbeschadiging hebben opgelopen. Dit kan zowel aangeboren zijn of later in het leven plaatsvinden.

Onze collega Christiena heeft na het afronden van de opleiding neurorevalidatie zich gespecialiseerd in deze doelgroep en heeft zich aangesloten bij het Keypoint netwerk. Twee keer per jaar is er een studiedag samen met andere specialisten ( logopedie/ergotherapie/artsen en verpleegkundigen) om kennis en ervaringen te delen over de neurorevalidatie. Door het Keypoint netwerk blijft Christiena op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de neurorevalidatie.

Meer informatie vindt u op: https://neurorevalidatie-keypoint.nl/index.php