ParkinsonNet

Waarom ParkinsonNet?

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze diversiteit aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners specifiek deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. Het voordeel van ParkinsonNet is dat u dichtbij huis een goede behandeling krijgt.
 

Meerwaarde ParkinsonNet-therapeut

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met een
parkinsonisme. De ParkinsonNet therapeuten werken nauw samen met de neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen
deskundig en beter op elkaar afgestemd.

Meer informatie over ParkinsonNet vindt u op www.parkinsonnet.nl