Revalidatie na Corona

Een deel van de patiënten dat corona heeft doorgemaakt heeft (langdurig) last van klachten, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Zij hebben veel baat bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn. Gezien de impact van het virus op de samenleving zetten wij ons in om een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren.
 
Alle coronatherapeuten werken samen met de huisarts en een diëtist en ergotherapeut in de woonomgeving van de patiënt.
 

Deskundig

Onze "coronatherapeuten" zijn opgeleid via het Chronisch ZorgNet. Deze therapeuten hebben een uitgebreide basisscholing longaandoeningen en hebben zich daarna bijgeschoold op het gebied van revalidatie na corona.