Klachtenregeling

 
Indien u een klacht heeft aangaande uw behandeling of andere zaken, bespreekt u dit gerust met uw fysiotherapeut. Hij/zij zal uw klacht integer in behandeling nemen. Levert dit geen bevredigende oplossing of bespreekt u het liever met iemand anders, dan zal uw fysiotherapeut u verwijzen naar een externe klachtencommissie waarbij Rubroek Fysiotherapie en al haar medewerkers zijn aangesloten.
 

Informatie hierover vindt u in de folder: "klachten over de behandeling door uw fysiotherpeut ?" welke u kunt vinden in het informatierek in onze wachtruimte.

 

Indien u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning en advisering krijgen van de patiëntenorganisatie NP/CF.